Od początku istnienia ZPAF do krakowskiego okręgu należało 88 osób. Obecnie w Związku Polskich Artystów Fotografików Okręg Krakowski jest 51 członków. Poniżej znajdują się przedsyawione sylwetki członków okręgu.
Limanowski Marcin

Limanowski

Marcin

ur. 1948.03.11

nr legitymacji: 0502

Wybrane publikacje fotografii:
„Projekt”, „Dziennik Polski”, „Czas Krakowski”, miesięcznik „Kraków”, Wiadomości ASP, katalogi wystaw malarstwa, cykl Legend: Pienin, Podtatrzańskich, Babiogórskich, O Św. Kindze, o M. B. Ludżimierskiej, przewodniki turystyczne o Tatrach, Pieninach, Gorcach i Babiej Górze, Monografia Zawoi, kalendarze i pocztówki o tematyce turystyczno–krajoznawczej, album „Gorce”, autorski album „W Pieninach”- 1999, wyróżnienie w ogólnopolskim konk.fotogr.”WODA”2008 Kraków.
1974
Polska , kraj, ludzie org. przez „Interpress”

1975
Odpust zupełny – wystawa indywidualna
Kościół Ojców Dominikanów, Kraków

1977
Ślady czasu – wystawa indywidualna
Klub Jaszczury, Kraków

1985
Norwegia – wystawa indywidualna
Galeria ZPAF, Kraków

2016
Retykulacje – wystawa indywidualna
ZPAF Gallery, Kraków

Od 1978 – udział we wszystkich wystawach zbiorowych krakowskiego okręgu ZPAF oraz zbiorowych wystawach ZPAF organizowanych przez Zarząd Główny ZPAF.