W początkowym okresie działalności krakowskiego okręgu ZPAF, wystawy odbywały się w różnych miejscach w Krakowie tj. Pałac Sztuki, Galeria Krzysztofory czy BWA. Od momentu uzyskania dużej przestrzeni wystawienniczej przy ulicy św. Anny 3, wystawy związku odbywały się w tej galerii. Miesiąc po otrzymaniu lokalu otwarto pierwszą wystawę pod tytułem 25 lat Nowej Huty. Okres przemian lat 90tych spowodował że związek utracił galerię na Anny i działalność wystawienniczą przeniósł do galerii na ulicy św. Tomasza 24, gdzie do dziś znajduje się galeria związku. W latach 1979-1981 na ulicy św. Tomasza mieściła się galeria Foto – Video, była ona prowadzona przez Marię Annę Potocką z DESY z którą zawarto umowę o współpracy. DESA kierowała galerią w której miały się odbywać wystawy fotograficzne. W roku 1991 związek ponownie przeniósł swoją siedzibę na ul. Tomasza i to miejsce stało się też główną galerią okręgu. W latach 90 galeria silne współpracowała z Muzeum Historii Fotografii we współpracy z którym organizowane były wystawy. W latach 2008–2011 galeria była współprowadzona przez Fundację Sztuk Wizualnych pod nazwą ZPAF i S-ka, w latach 2011–2013 działanie galerii przekazano kolektywowi FotoBzik, a od 2015 roku jest zarządzana samodzielnie przez członków ZPAF.

1963

arrow-up-active

1965

arrow-up-active

1966

arrow-up-active

1968

arrow-up-active

Ludzie z za kulis. Wystawa fotografiki teatralnej

autorzy: Wacław Nowak, Feliks Nowicki, Wojciech Plewiński, Edward Węglowski

miejsce: BWA, Kraków

lipiec – sierpień

Człowiek w Polsce Ludowej

autorzy: członkowie ZPAF, wybór: Alfons Długosz, Henryk Hermanowicz, Henryk Makarewicz, Irena Markiewicz, Wacław Nowak, Bogdan Piaskowski, Wojciech Plewiński, Roman Wesołowski

miejsce: Pałac Sztuki, pl. Szczepański 4,  Kraków

maj – czerwiec

Kraków – Moje miasto

autorzy: wystawa zbiorowa, członkowie ZPAF Okręgu Krakowskiego

miejsce: Pałac Sztuki, pl. Szczepański 4 Kraków

 

wrzesień

Wystawa fotografii reportażowej międzynarodowej Grupy Magnum

autorzy: Grupa Magnum

miejsce: Galeria Krzysztofory, Kraków

 

 

wrzesień – październik

Wystawa zbiorowa

autorzy: Leopold Chrapek, Krystyna Gorazdowska, Zbigniew Łagocki, Irena Elgas-Markiewicz, Krzysztof Malski, Feliks Nowicki, Roman Serafin, Roman Wesołowski, Daniel Zawadzki

miejsce: Pałac Sztuki pl. Szczepański 3, Kraków

Fotografia Sportowa

autorzy: członkowie ZPAF,

miejsce: Biuro Wystaw Artystycznych – pawilon wystawowy pl. Szczepański 4, Kraków

 

maj – czerwiec

autorzy: 3 fotografików Czechosłowackich,

miejsce: Salon Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych, Aleja Róż 3, Kraków