Związek Polskich Artystów Fotografików jest największą polską organizacją skupiającą artystów traktujących fotografię jako środek twórczej wypowiedzi. Istnieje od 1947 roku, kontynuuje tradycje przedwojennego Fotoklubu Polskiego, który miał w swoich szeregach najwybitniejszych artystów międzywojennej Polski. Po II wojnie światowej to oni, na czele z Janem Bułhakiem, stali się założycielami ZPAF. W naszym związku działali najwybitniejsi polscy artyści fotograficy, wśród nich: Jan Bułhak, Benedykt Jerzy Dorys, Tadeusz Wański, Jan Sunderland, Edward Hartwig, Zofia Rydet, Zbigniew Dłubak, Wiesław Prażuch, Zbigniew Łagocki. ZPAF kultywuje tradycję różnorodności zainteresowań twórczych. Wśród aktualnych członków organizacji można znaleźć artystów wielu pokoleń, przedstawicieli najrozmaitszych kierunków artystycznych - od fotografii klasycznej, aż po skrajną awangardę. Związek, w trzynastu Okręgach zrzesza obecnie blisko siedmiuset fotografów działających w Polsce i za granicą.
Powroty VII
[Bez tytułu]
Powroty III
Lustro II
[Bez tytułu]
Prześwit
Brama II
Olsnienie
Powroty V
Otchłań II
Świtanie I
[Bez tytułu]
[Bez tytułu]
[Bez tytułu]
[Bez tytułu]
Powroty I
[Bez tytułu]
Baszty I
[Bez tytułu]
Nieskończoność
Wyspa
Anioł
Osobita
Brama I
[Bez tytułu]
Powroty IV
Wrota
Fala