Władysław Hasior
Władysław Hasior
Halina Czerny-Stefańska
Halina Czerny-Stefańska
Tadeusz Brzozowski
Tadeusz Brzozowski
Bronisław Chromy
Bronisław Chromy
Kaja Danczowska
Kaja Danczowska i Eugenia Umińska
Wiesław Dymny
Wiesław Dymny
Wiesław Dymny
Wiesław Dymny
Jerzy Grzegorzewski
Wojciech Has
Łukasz Jogałła
Tadeusz Kantor
Jan Kobuszewski
Aleksander Kobzdej
Krzysztof Komeda
Zofia i Krzysztof Komedowie
Krzysztof Komeda
Kora Jackowska z synem
Jerzy Kosiński
Marian Kruczek
Marian Kruczek
Tadeusz Kulisiewicz