(...)Szkielet NOT-u był ucieleśnieniem niezrealizowanego marzenia o stworzeniu wielkomiejskiego city z lasem drapaczy chmur. Stanowiąc część tego założenia „Szkieletor” sam nie miał być jednak budynkiem najwyższym, plan przewidywał bowiem żelbetowe kolosy trzykrotnie przewyższające wieże Kościoła Mariackiego.
(...) Krzakiewicz za sprawą druku 3D zrealizował makietę fragmentu projektowanej, w latach sześćdziesiątych, dzielnicy i stworzył iluzję miejskiego krajobrazu, pełnego monumentalnych wieżowców.
/Beata Seweryn/
Szkieletor
Skyline  #1
[Bez tytułu]
Skyline  #2
Skyline, Manhattan